خدمات ما
از ایده تا تولید

گامهای فرایند ایده تا تولید


Avatar

گام اول

Avatar

گام دوم


Avatar

گام سوم

Avatar

گام چهارم


Avatar

گام پنجم

Avatar

گام ششم


فم دارو تکین
عضو رسمی انجمن شیمی آمریکا، اتحادیه اروپا و انجمن شیمیست های آرایشی

grey180x
logo-acs
CC-logo
safeway-logo